My SwEeT FaMilY

WELCOME TO MY e-PORTFOLIO

ASSALAMUALAIKUM semua.. Selamat Datang ke blog saya.. Blog ini merupakan satu tugasan bagi subjek Information & Communication Technology in Chemistry ( TKU 3023 ). Saya mendapat ilham untuk mencorak blog ini berkat hasil tunjuk ajar daripada pensyarah ICT iaitu Puan Asmayati Bt Yahya. Semoga kamu semua gembira dengan hasil kerja saya.. (^_^)

Thursday, October 21, 2010

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

"Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara."

No comments:

Post a Comment

How To Use Camstudio??